loader icon

Chilli Jam (320ml; vegan)

Chilli Jam (320ml; vegan)

130,000

Description

READY TO EAT WITH BREAD, CRACKER, DIPS

INGREDIENTS: RED BELL PEPPERS, CHILLIES, WATER, SUGAR

NO PRESERVATIVES, KEEP 4°C-5°C

DÙNG NGAY VỚI BÁNH MÌ, BÁNH QUY GIÒN, DIPS
NGUYÊN LIỆU: ỚT CHUÔNG ĐỎ, ỚT, NƯỚC VÀ ĐƯỜNG

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, GIỮ 4°C-5°C

Additional information

Weight 300 kg