loader icon

Hummus Harissa (320ml; vegan)

Hummus Harissa (320ml; vegan)

150,000

Description

HUMMUS HARISSA

READY TO EAT WITH BREAD, CRACKER, DIPS
INGREDIENTS: CHICKPEAS, TAHINI, LEMON, CUMIN, CHILLIES, PEPPER, SALT, GARLIC & OLIVE OIL
NO PRESERVATIVES, KEEP 4°C-5°C

DÙNG NGAY VỚI BÁNH MÌ, BÁNH QUY GIÒN, DIPS

NGUYÊN LIỆU: ĐẬU GÀ TRẮNG, TAHINI, CHANH, ỚT, TIÊU, MUỐI, TỎI VÀ DẦU Ô LIÊU

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, GIỮ 4°C-5°C