loader icon

Pesto (150ml; vegan)

Pesto (150ml; vegan)

100,000

Description

PESTO SAUCE

READY TO EAT WITH BREAD, PASTA, DIPS

DIPS INGREDIENTS: BASIL LEAVES, SALT, GARLIC & OLIVE OIL

NO PRESERVATIVES, KEEP 4°C-5°C

DÙNG NGAY VỚI BÁNH MÌ, MỲ Ý,

NGUYÊN LIỆU:
LÁ QUẾ TÂY, DẦU OLIU, MUỐI, TỎI

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, GIỮ 4°C-5°C