loader icon

Pistou (320ml; vegan nut-free pesto)

Pistou (320ml; vegan nut-free pesto)

180,000

Description

VEGAN NUT-FREE PESTO

READY TO EAT WITH BREAD, PASTA, DIPS

INGREDIENTS: BASIL LEAVES, SALT, GARLIC & OLIVE OIL

NO PRESERVATIVES, KEEP 4°C-5°C

DÙNG NGAY VỚI BÁNH MÌ, MỲ Ý, DIPS

NGUYÊN LIỆU: LÁ QUẾ TÂY, DẦU OLIU, MUỐI, TỎI

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, GIỮ 4°C-5°C