loader icon

Sourdough fermented vegan ricotta – plain (320ml)

Sourdough fermented vegan ricotta – plain (320ml)

120,000

Description

RICOTTA BASIL

READY TO EAT WITH BREAD, CRACKER, DIPS
INGREDIENTS: SOURDOUGH FERMENTED, WHEAT, WATER, SOYA, FRUIT JUICE & SALT

NO PRESERVATIVES, KEEP 4°C-5°C

DÙNG NGAY VỚI BÁNH MÌ, BÁNH QUY GIÒN, DIPS

NGUYÊN LIỆU: BỘT CHUA LÊN MEN, LÚA MÌ, NƯỚC, ĐẬU NÀNH, NƯỚC ÉP TRÁI CÂY VÀ MUỐI
KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, GIỮ 4°C-5°C